imageimageimageimageimage
 
 
Wij, missionarisssen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

Ter herinnering in gebed en handelen

OKT
1

woensdag 1 oktober
Internationale Ouderendag (Verenigde Naties)

OKT
4

zaterdag 4 oktober
Feest van Sint Franciscus, patroon van de Heelheid van de Schepping

OKT
5

zondag 5 oktober
Sterfdag van Pater Hubert Linckens, MSC (1922)

Geroepen om te delen

Brief van de religieuzen over de economie

Zoals vele anderen in Nederland, zijn ook wij bezorgd over de economische crisis. Sinds 2008 houdt deze ons land in de greep. Volgens sommige regeringsleiders klimt de economie langzaam uit het dal. Feit is echter dat er de afgelopen jaren flink bezuinigd is op sociale voorzieningen. Bovendien is de bescherming van het milieu naar de achtergrond gedrongen.

Een crisis is bij uitstek een gelegenheid om te zoeken naar antwoorden op dieperliggende vragen: Wat is echt van waarde? Hoe willen wij ons in de samenleving tot elkaar verhouden? Hoe zorgen we voor een leefbare toekomst voor iedereen, niet alleen in Nederland, maar ook elders?

Simpele antwoorden zijn er niet. Geworteld in de christelijke traditie, bouwen wij op de woorden van Jezus van Nazaret en zoeken we verder met de antwoorden die generaties vóór ons hebben gegeven. Van ouds verstonden wij evangelische armoede als de roeping om onszelf en wat we bezitten dienstbaar te maken aan het welzijn van mensen. Maar wat betekent dit vandaag?

Ook wij sluiten ons aan bij andere religieuze gemeenschappen in Nederland: via deze brief delen we onze ideeën met ieder die zich, vanuit welke motivatie ook, inzet voor de heelheid van de mens en voor de heelheid van de schepping.  

pdfBrief religieuzen over economie