Taalselectie

imageimageimageimage
 
 
Wij, missionarissen van het Heilig Hart,
zijn leden van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht hebben
in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen
de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen.
Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.
S. van Tilborg msc

In memoriam dilecti

ter herinnering aan de beminde
die dierbaar was is heengegaan
met name is hij in mijn hart gebleven
de vele jaren tasten het profiel niet aan
als littekens staan de letters er geschreven
hij blijft bij mij in de opslag van zijn ogen
zijn zachte hand de klanken van zijn keel
en zijn nabijheid kan mijn tranen drogen
omdat ik nog mijn leven met hem deel
wij blijven met hen omgaan en verkeren
wij delen met hen leed en lief
en door geen jaren zal hun beeld verweren
het kent geen schade scheur of grief
zo zullen deze banden niet verjaren
zo blijft en bloeit wat ons verbindt
wij zullen onze doden trouw bewaren
zij leven ongebroken met ons eensgezind

Nico Tromp msc

In memoriam

Pater Nico Tromp

Pater Nico Tromp
missionaris van het H. Hart

* Anna Paulowna, 8 januari 1930      † Roermond, 18 juni 2010

Pater Nico TrompHij trad toe tot de congregatie van de missionarissen van het H. Hart en legde op 21 september 1951 de kloosterprofessie af. Op 2 september 1956 werd hij priester gewijd. Hij studeerde daarna nog verder in Rome en promoveerde daar aan het Bijbelinstituut. Verdere Bijbelstudies voltooide hij in Heidelberg en Lyon. Van 1966 tot 1978 was hij docent Oude Testament aan de theologische faculteit in TilIburg.
Vervolgens was hij van 1978 tot 1991 hoogleraar Oude Testament Hebreewse aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.

Hij werkte mee aan vertaling van de WilIibrordbijbel voor het Oude Testament en met name de psalmen. Hij was een eminent Bijbelgeleerde die een groot aantal boeken op zijn naam heeft staan.
Hij schreef geregeld gedichten en artikelen in allerlei periodieken. Hij gaf conferenties over de psalmen aan de paters Trappisten van de abdij Lilbosch, was docent aan de catechistenopleiding Kairos van het Bisdom Roemond en begeleidde een aantal Bijbelgroepen.
Steeds meer en meer werd het zijn zorg en inzet om de bijbel dichter hij de gewone mensen te brengen met name ook door het bidden van de psalmen te bevorderen.

Hij liet zich niet op zijn geleerdheid voorstaan, maar was eenvoudig en bescheiden, vriendelijk en vol humor. Zo maakte hij zich bij velen geliefd.
Ondanks zijn lichamelijke beperkingen door de ziekte van Parkinson is hij zich tot het laatst toe met grote moed en veel doorzettingsvermogen blijven inzetten. Het was zijn vurigste wens dat anderen na hem verder zouden gaan met wat hij was begonnen.
We kunnen zijn nagedachtenis dan ook het beste in ere houden doordat wij zijn levenswerk zo goed mogelijk voortzetten en de Heer loven en prijzen met liederen en psalmen.
Zoals pater Nico ons dat heeft geleerd: “U wil ik prijzen Heer uit heel mijn hart”.

Na de uitvaartdienst in de kerk van Abdij Lilbosch te Pey-Echt, hebben wij hem te rusten gelegd op het kloosterkerkhof te Tilburg op 23 juni 2010.